Εσωτερική προστασία FORD Accessories (ZD)

PNCκωδικός ΜέροςΤίτλοςΠοσότητατροποποιήσεις
1Συγκροτ Διακοπτ-Αεροσακοσ Συνοδηγου
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
11405983Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 05.10.2005, προς την 18.04.2006, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
11405984Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 05.10.2005, προς την 18.04.2006, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
11449916Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 19.04.2006, προς την 17.11.2008, 5Θυρο UAV, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
 • από 19.04.2006, προς την 30.09.2008, Σαλούν 3/5θυρα, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
11449917Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 19.04.2006, προς την 17.11.2008, 5Θυρο UAV, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
 • από 19.04.2006, προς την 30.09.2008, Σαλούν 3/5θυρα, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
11676443Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 18.11.2008, προς την 15.06.2012, 5Θυρο UAV, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
11676444Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 18.11.2008, προς την 15.06.2012, 5Θυρο UAV, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
2Διακόπτης
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
21509493Διακόπτης - Επιλογέας Κιβωτ. Ταχτ.1.00
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012, Με Ηλεκτρ Πρόγρ Ελέγχου Ευστάθ
21535151Διακόπτης1.00
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012, Χωρίς ηλεκτρ πρόγρ ελέγχ ευστάθειας
3Διακόπτης
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012,
31209856Διακόπτης1.00Διακόπτης Απενεργοποίησης του Αερόσακου Συνοδηγού
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012,
4Προειδ/κή ετικέτα αερόσακου
 • από 05.10.1950, προς την 15.06.2012,
44356752Επιγραφή1.00LHD
 • από 05.10.1950, προς την 15.06.2012,
44356753Επιγραφή1.00RHD
 • από 05.10.2005, προς την 15.06.2012,
5Wire Assy.Jumper
 • από 05.10.2005, προς την 18.04.2006,
 • από 19.04.2006, προς την 15.06.2012, 5Θυρο UAV
 • από 19.04.2006, προς την 30.09.2008, Σαλούν 3/5θυρα
51384291Καλωδίωση Βοηθητικής Εκκίνησης1.00
 • από 05.10.2005, προς την 18.04.2006,
51509984Καλωδίωση Βοηθητικής Εκκίνησης1.00
 • από 19.04.2006, προς την 17.11.2008, 5Θυρο UAV
 • από 19.04.2006, προς την 30.09.2008, Σαλούν 3/5θυρα
51575255Καλωδίωση Βοηθητικής Εκκίνησης1.00
 • από 18.11.2008, προς την 15.06.2012, 5Θυρο UAV